Преведени филми от eX1stentZ :

1. Заглавие: Human Planet / Планетата на човека (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Oceans
2. Заглавие: Human Planet / Планетата на човека (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Deserts