Преведени филми от elderfan :

1. Заглавие: Solar Empire / Слънчевата империя (1997)
       Част (епизод): Episode 06 - Edge of Darkness