Преведени филми от elli77 :

1. Заглавие: How the Universe Works - Season 2 / Как работи Вселената - Сезон 2 (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - The Furnaces Of Life
2. Заглавие: How the Universe Works - Season 2 / Как работи Вселената - Сезон 2 (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - The Winds Of Creation
3. Заглавие: How the Universe Works - Season 2 / Как работи Вселената - Сезон 2 (2012)
       Част (епизод): Episode 04 - Cosmic Firestorms