Преведени филми от elpresidente :

1. Заглавие: Russia - In the Realm of Tigers, Bears and Volcanoes / Русия - В царството на тигрите, мечките и вулканите (2011)
       Част (епизод): Russia - In the Realm of Tigers, Bears and Volcanoes