Преведени филми от em4i :

1. Заглавие: Doing Time, Doing Vipassana (1997)
       Част (епизод): Doing Time, Doing Vipassana