Преведени филми от emilia :

1. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 01 - Beginnings
2. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 02 - Conquest
3. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 03 - Dynasty
4. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 04 - Nations
5. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 05 - King Death
6. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 06 - Burning Convictions
7. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 07 - The Body of the Queen
8. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 08 - The British Wars
9. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 09 - Revolutions
10. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 10 - Britannia Incorporated
11. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 11 - The Wrong Empire
12. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 12 - Forces of Nature
13. Заглавие: A History of Britain / История на Британия (2000)
       Част (епизод): Episode 13 - Victoria and Her Sisters