Преведени филми от esotericmaniac :

1. Заглавие: Eckhart Tolle - The Deepest Truth of Human Existence / Екхарт Толе - Най-дълбоката истина за човешкото съществуване (2002)
       Част (епизод): The Deepest Truth of Human Existence
2. Заглавие: Eurasia (2004)
       Част (епизод): Еpisode 03 - Ghandhara: The Renaissance of Buddhism
3. Заглавие: New World Order: Blueprint of Madmen / Новият Световен Ред: Профил на безумните (2012)
       Част (епизод): New World Order: Blueprint of Madmen
4. Заглавие: Simply Raw: Reversing Diabetes in 30 Days / Суровоядството - Премахване на диабет за 30 дни (2009)
       Част (епизод): Simply Raw
5. Заглавие: The Real Face Of Jesus / Истинското лице на Исус (2010)
       Част (епизод): The Real Face Of Jesus
6. Заглавие: The Two Thousand Year Old Computer (2012)
       Част (епизод): The Two Thousand Year Old Computer
7. Заглавие: What Would Jesus Buy? / Какво би си купил Исус? (2007)
       Част (епизод): What Would Jesus Buy?