Преведени филми от fake-idenity :

1. Заглавие: Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Beauty
2. Заглавие: Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - Death
3. Заглавие: Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - Paradise
4. Заглавие: Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
       Част (епизод): Episode 04 - Disaster
5. Заглавие: Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
       Част (епизод): Episode 05 - Connections
6. Заглавие: Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
       Част (епизод): Episode 06 - Power
7. Заглавие: Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
       Част (епизод): Episode 07 - Dreams
8. Заглавие: Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
       Част (епизод): Episode 08 - Pleasure
9. Заглавие: BBC - The Love of Money / Любовта към парите (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - The Age of Risk
10. Заглавие: BBC - The Love of Money / Любовта към парите (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - Back from the Brink
11. Заглавие: Brain Story / Мозъкът (2000)
       Част (епизод): Episode 03 - The Mind's Eye
12. Заглавие: Brain Story / Мозъкът (2000)
       Част (епизод): Episode 04 - First Among Equals
13. Заглавие: Brain Story / Мозъкът (2000)
       Част (епизод): Episode 05 - Growing the Mind
14. Заглавие: Brain Story / Мозъкът (2000)
       Част (епизод): Episode 06 - The Final Mystery
15. Заглавие: Culture in Decline by Peter Joseph / Култура в упадък (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - What democracy?
16. Заглавие: Culture in Decline by Peter Joseph / Култура в упадък (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - Economics 101
17. Заглавие: Culture in Decline by Peter Joseph / Култура в упадък (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - C.V.D.
18. Заглавие: Culture in Decline by Peter Joseph / Култура в упадък (2012)
       Част (епизод): Episode 04 - War on nature
19. Заглавие: Culture in Decline by Peter Joseph / Култура в упадък (2012)
       Част (епизод): Episode 05 - Baby go boom!
20. Заглавие: Culture in Decline by Peter Joseph / Култура в упадък (2012)
       Част (епизод): Episode 06 - Tale of Two Worlds
21. Заглавие: Dead Wrong: How Psychiatric Drugs Can Kill Your Child / Тотално сбъркани: Как психиатричните лекарства могат да убият детето ви (2010)
       Част (епизод): Part I
22. Заглавие: Dead Wrong: How Psychiatric Drugs Can Kill Your Child / Тотално сбъркани: Как психиатричните лекарства могат да убият детето ви (2010)
       Част (епизод): Part II
23. Заглавие: Derek Tastes of Earwax / Думата "Дерек" има вкус на ушна кал
       Част (епизод): HORIZON: Derek Tastes of Earwax
24. Заглавие: Discovery Channel - Great Quakes
       Част (епизод): Episode 01 - Kobe, Japan
25. Заглавие: Discovery Channel - Great Quakes
       Част (епизод): Episode 03 - Mexico City
26. Заглавие: Enron - The Smartest Guys in the Room
       Част (епизод): Enron - The Smartest Guys in the Room
27. Заглавие: Here Be Dragons: An Introductoin to Critical Thinking / Тук има дракони: Въведение в критичното мислене (2008)
       Част (епизод): Here Be Dragons: An Introductoin to Critical Thinking
28. Заглавие: Homeopathy - The Test / Хомеопатията
       Част (епизод): HORIZON: Homeopathy - The Test
29. Заглавие: L5: First City In Space / Л5: Първия град в космоса (1996)
       Част (епизод): IMAX: L5 First City In Space
30. Заглавие: NG: Hitler and the Occult / Хитлер и окултизмът (2007)
       Част (епизод): NG: Hitler and the Occult
31. Заглавие: Price for Peace / Цената на мира (2002)
       Част (епизод): Price for Peace
32. Заглавие: Richard Dawkins - The root of all evil
       Част (епизод): Episode 01 - The God Delusion
33. Заглавие: Search for Adam
       Част (епизод): Search for Adam
34. Заглавие: Secret Satellite
       Част (епизод): Secret Satellite
35. Заглавие: Staya Erusa - Find the Book of Knowledge (2007)
       Част (епизод): Staya Erusa - Find the Book of Knowledge - Part 01
36. Заглавие: Staya Erusa - Find the Book of Knowledge (2007)
       Част (епизод): Staya Erusa - Find the Book of Knowledge - Part 02
37. Заглавие: The Truth About Vitamins
       Част (епизод): BBC Horizon - The Truth About Vitamins
38. Заглавие: Twist of faith
       Част (епизод): Twist of Faith
39. Заглавие: War Made Easy (2007)
       Част (епизод): War Made Easy