Преведени филми от falcon :

1. Заглавие: Nature: The Vanishing Lions
       Част (епизод): Nature: The Vanishing Lions
2. Заглавие: The Desert Lions / Лъвовете в пустинята (2008)
       Част (епизод): PBS Nature: The Desert Lions