Преведени филми от fifoza :

1. Заглавие: Life in Cold Blood / Животът на студенокръвните (2008)
       Част (епизод): Part 1 - The Cold Blooded Truth
2. Заглавие: Life in Cold Blood / Животът на студенокръвните (2008)
       Част (епизод): Part 2 - Land Invaders
3. Заглавие: Life in Cold Blood / Животът на студенокръвните (2008)
       Част (епизод): Part 3 - Dragons Of The Dry
4. Заглавие: Life in Cold Blood / Животът на студенокръвните (2008)
       Част (епизод): Part 5 - Armoured Giants