Преведени филми от flamingooo :

1. Заглавие: Monster Black Holes / Чудовищни черни дупки (2008)
       Част (епизод): Monster Black Holes