Преведени филми от ggrn :

1. Заглавие: Jesus Camp / Децата на Исус (2006)
       Част (епизод): Jesus Camp
2. Заглавие: Monster of the Milky Way / Чудовището на Млечния път (2006)
       Част (епизод): Monster of the Milky Way