Преведени филми от goranovab :

1. Заглавие: Apocalypse: The Second World War / Апокалипсис: Втората световна война (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Aggression (1933–1939)
2. Заглавие: Apocalypse: The Second World War / Апокалипсис: Втората световна война (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - Crushing Defeat (1939–1940)
3. Заглавие: Apocalypse: The Second World War / Апокалипсис: Втората световна война (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - Shock (1940–1941)
4. Заглавие: Apocalypse: The Second World War / Апокалипсис: Втората световна война (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - World Ablaze (1941–1942)
5. Заглавие: Apocalypse: The Second World War / Апокалипсис: Втората световна война (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - The Great Landings (1942–1943)
6. Заглавие: Apocalypse: The Second World War / Апокалипсис: Втората световна война (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - Inferno (1944–1945)
7. Заглавие: BBC - Shock and Awe: The Story of Electricity (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Spark
8. Заглавие: BBC - Shock and Awe: The Story of Electricity (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - The Age of Invention
9. Заглавие: BBC - Shock and Awe: The Story of Electricity (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - Revelations and Revolutions
10. Заглавие: BBC Horizon - Solar Storms / Слънчеви бури (2012)
       Част (епизод): BBC Horizon - Solar Storms
11. Заглавие: Born of fire
       Част (епизод): Born of Fire
12. Заглавие: Nighthawk - Secrets of the Stealth
       Част (епизод): Nighthawk - Secrets of the Stealth
13. Заглавие: Richard Hammonds Invisible Worlds / Невидими светове с Ричард Хамънд (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Speed Limits
14. Заглавие: Richard Hammonds Invisible Worlds / Невидими светове с Ричард Хамънд (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Out of Sight
15. Заглавие: Richard Hammonds Invisible Worlds / Невидими светове с Ричард Хамънд (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - Off the Scale
16. Заглавие: Rocketships
       Част (епизод): Rocketships
17. Заглавие: Sky Archaeology
       Част (епизод): Discovery Channel - Sky Archaeology
18. Заглавие: Skyscrapers: Going Up
       Част (епизод): Skyscrapers: Going Up
19. Заглавие: The Invisible World / Невидимият свят (1979)
       Част (епизод): NG - The Invisible World
20. Заглавие: Understanding: Electricity / Да проумеем: Електричеството
       Част (епизод): Discovery Channel - Understanding: Еlectricity
21. Заглавие: Wings Over The Gulf - First Strike F15/F17
       Част (епизод): Wings Over The Gulf - First Strike F15/F17