Преведени филми от ia64 :

1. Заглавие: From The Earth To The Moon / От Земята до Луната (1998)
       Част (епизод): Episode 05-06 - Part 01
2. Заглавие: From The Earth To The Moon / От Земята до Луната (1998)
       Част (епизод): Episode 05-06 - Part 02
3. Заглавие: From The Earth To The Moon / От Земята до Луната (1998)
       Част (епизод): Episode 07-08 - Part 01
4. Заглавие: From The Earth To The Moon / От Земята до Луната (1998)
       Част (епизод): Episode 07-08 - Part 02
5. Заглавие: From The Earth To The Moon / От Земята до Луната (1998)
       Част (епизод): Episode 09-10 - Part 01
6. Заглавие: From The Earth To The Moon / От Земята до Луната (1998)
       Част (епизод): Episode 09-10 - Part 02
7. Заглавие: Lost Subs - Disaster at Sea / Изгубени подводници: Катастрофи в океана (2002)
       Част (епизод): Lost Subs - Disaster at Sea