Преведени филми от iaia :

1. Заглавие: BBC - Art of Eternity / Изкуството на вечността (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Painting Paradise
2. Заглавие: BBC - Art of Eternity / Изкуството на вечността (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - The Glory of Byzantium
3. Заглавие: BBC - Art of Eternity / Изкуството на вечността (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - When East Meets West
4. Заглавие: BBC - Life (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - Challenges of Life
5. Заглавие: BBC - Life (2009)
       Част (епизод): Episode 10 - Primates
6. Заглавие: BBC - Secrets of the Arabian Nights / Тайните на хиляда и една нощ (2011)
       Част (епизод): BBC - Secrets of the Arabian Nights
7. Заглавие: BBC - The Art of Spain / Изкуството на Испания (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - The Moorish South
8. Заглавие: BBC - The Art of Spain / Изкуството на Испания (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - The Dark Heart
9. Заглавие: BBC - The Art of Spain / Изкуството на Испания (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - The Mystical North
10. Заглавие: BBC - The Medici: Makers of Modern Art / Медичите: Създателите на модерното изкуство (2008)
       Част (епизод): The Medici: Makers of Modern Art
11. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Arrivederci Venezia
12. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - Istria and Split
13. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Bosnia and Dubrovnik
14. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 04 - Montenegro and Albania
15. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 05 - Corfu and Greece
16. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 06 - The Gulf of Corinth
17. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 07 - The Pelopennese
18. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 08 - The Cyclades
19. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 09 - Crete
20. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 10 - The Dodecanese
21. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 11 - The Dardanelles
22. Заглавие: Francesco's Mediterranean Voyage / Средиземноморско пътешествие (2008)
       Част (епизод): Episode 12 - Istanbul
23. Заглавие: Galapagos / Галапагос (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - Islands that Changed the World
24. Заглавие: Galapagos / Галапагос (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - Forces of Change
25. Заглавие: Galapagos / Галапагос (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Born of Fire
26. Заглавие: Ganges / Ганг (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Daughter of the Mountains
27. Заглавие: Ganges / Ганг (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - River of Life
28. Заглавие: Ganges / Ганг (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Waterland
29. Заглавие: Great castles of Europe - Chambord Chenonceau
       Част (епизод): Great castles of Europe - Chambord Chenonceau
30. Заглавие: Great castles of Europe: Glamis Draculas
       Част (епизод): Great castles of Europe: Glamis Draculas
31. Заглавие: Jerusalem: City of Heaven / Йерусалим: Божи град (1996)
       Част (епизод): Jerusalem: City of Heaven
32. Заглавие: Jewels in the jungle / Съкровища в джунглата (2001)
       Част (епизод): Episode 01 - Jewels in the Jungle
33. Заглавие: Life in the Undergrowth / Живот в храсталака
       Част (епизод): Част II - Taking to the Air
34. Заглавие: Life in the Undergrowth / Живот в храсталака
       Част (епизод): Част III - The Silk Spinners
35. Заглавие: Life in the Undergrowth / Живот в храсталака
       Част (епизод): Част IV - Intimate Relations
36. Заглавие: Life in the Undergrowth / Живот в храсталака
       Част (епизод): Част V - Supersocieties
37. Заглавие: Planet Earth / Планетата Земя
       Част (епизод): Episode 05 - Deserts
38. Заглавие: Planet Earth 2 / Планетата Земя 2 (2016)
       Част (епизод): Episode 01 - Islands
39. Заглавие: Planet Earth 2 / Планетата Земя 2 (2016)
       Част (епизод): Episode 02 - Mountains
40. Заглавие: Planet Earth 2 / Планетата Земя 2 (2016)
       Част (епизод): Episode 03 - Jungles
41. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 04 - Spain Sevilla and Andalusia
42. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 05 - France Provance
43. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 06 - Hungary Budapest
44. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 07 - France French Riviera
45. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 08 - Portugal Lisbon and Algarve
46. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 09 - UK London
47. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 10 - Spain Madrid
48. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 11 - France Paris
49. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 01 - Spain Toledo and Salamanca
50. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 02 - France Normandy
51. Заглавие: Rick Steves' Europe / Пътешествие в Европа с Рик Стиивс (2004)
       Част (епизод): Episode 03 - Belgium Bruges and Brussels
52. Заглавие: The Golden Age of Civic Architecture / Златната епоха на градската архитектура (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Neo-Classical
53. Заглавие: The Golden Age of Civic Architecture / Златната епоха на градската архитектура (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - The Gothic Revival
54. Заглавие: The Private Life of a Masterpiece - Vol.1: Renaissance Masterpieces / Личният живот на един шедьовър (2004)
       Част (епизод): Part 1 - La Primavera
55. Заглавие: The Private Life of a Masterpiece - Vol.1: Renaissance Masterpieces / Личният живот на един шедьовър (2004)
       Част (епизод): Part 2 - The Battle of San Romano
56. Заглавие: The Private Life of a Masterpiece - Vol.1: Renaissance Masterpieces / Личният живот на един шедьовър (2004)
       Част (епизод): Part 3 - The Last Supper
57. Заглавие: The Private Life of a Masterpiece - Vol.1: Renaissance Masterpieces / Личният живот на един шедьовър (2004)
       Част (епизод): Part 4 - The Resurrection
58. Заглавие: The Private Life of Plants / Личният живот на растенията
       Част (епизод): Episode 04 - The Social Struggle
59. Заглавие: The Private Life of Plants / Личният живот на растенията
       Част (епизод): Episode 05 - Living Together
60. Заглавие: The Private Life of Plants / Личният живот на растенията
       Част (епизод): Episode 06 - Surviving
61. Заглавие: The Story of India / Историята на Индия (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Beginnings
62. Заглавие: The Story of India / Историята на Индия (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - The Power of Ideas
63. Заглавие: The Story of India / Историята на Индия (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - Spice Routes and Silk Roads
64. Заглавие: The Story of India / Историята на Индия (2007)
       Част (епизод): Episode 04 - Ages of Gold
65. Заглавие: The Story of India / Историята на Индия (2007)
       Част (епизод): Episode 05 - The Meeting of Two Oceans
66. Заглавие: The Story of India / Историята на Индия (2007)
       Част (епизод): Episode 06 - Freedom and Liberation
67. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 16 - Brazil,The Pantanal
68. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 21 - Ethiopia, The Omo Valley
69. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 22 - Iceland, Earth, Air, Fire and Water
70. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 23 - Japan, Hokkaido and Honshu
71. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 24 - West Africa, Togo and Benin
72. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 17 - New Zealand
73. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 25 - Making of the Show
74. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 19 - Mexico, Baja
75. Заглавие: Travels to the Edge / Пътешествия до края на света (2007)
       Част (епизод): Episode 20 - The Kingdom of Bhutan
76. Заглавие: Visions of Europe / Гледки от Европа (2010)
       Част (епизод): Episode 09 - Germany Bavaria
77. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 01 - The Realm of The Red Ape
78. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 02 - Kingdoms of The Coast
79. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 03 - Island Magic
80. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 04 - The Arid Heart
81. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 05 - Creatures of The Thaw
82. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 06 - Monsoon India's God of Life
83. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 07 - Between Two Worlds
84. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 08 - A Forest For All Seasons
85. Заглавие: Wild Asia / Дивият свят на Азия
       Част (епизод): Episode 09 - At The Edge
86. Заглавие: Wild Caribbean / Дивите Кариби (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Treasure Islands
87. Заглавие: Wild Caribbean / Дивите Кариби (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - Reefs and Wrecks
88. Заглавие: Wild Caribbean / Дивите Кариби (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - Hurricane Hell
89. Заглавие: Wild Caribbean / Дивите Кариби (2007)
       Част (епизод): Episode 04 - Secret Shores
90. Заглавие: Wild China / Непознатият Китай (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Heart of the Dragon
91. Заглавие: Wild China / Непознатият Китай (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - Shangri-La
92. Заглавие: Wild China / Непознатият Китай (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Tibet
93. Заглавие: Wild China / Непознатият Китай (2008)
       Част (епизод): Episode 04 - Beyond the Great Wall
94. Заглавие: Wild China / Непознатият Китай (2008)
       Част (епизод): Episode 05 - Land of the Panda
95. Заглавие: Wild China / Непознатият Китай (2008)
       Част (епизод): Episode 06 - Tides of Change
96. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 10 - Норвегия
97. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 17 - Венеция
98. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 20 - Англия и Уелс - Под една корона
99. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 29 - Тоскана
100. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 30 - Шотландия
101. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 02 - Рим - Вечният град
102. Заглавие: Златен глобус (2008)
       Част (епизод): Епизод 05 - Франция
103. Заглавие: Златен глобус - Сезон 2 (2009)
       Част (епизод): Епизод 31 - Обединени Арабски Емирства - Разкош в пустиня
104. Заглавие: Златен глобус - Сезон 2 (2009)
       Част (епизод): Епизод 36 - Прага
105. Заглавие: Златен глобус - Сезон 2 (2009)
       Част (епизод): Епизод 40 - Чили
106. Заглавие: Златен глобус - Сезон 2 (2009)
       Част (епизод): Епизод 43 - Сицилия
107. Заглавие: Златен глобус - Сезон 3 (2010)
       Част (епизод): Епизод 77 - Верона и езерото Гарда
108. Заглавие: Златен глобус - Сезон 3 (2010)
       Част (епизод): Епизод 65 - Амстердам
109. Заглавие: Санкт-Петербург и пригороды / Санкт Петербург и предградията му
       Част (епизод): Санкт-Петербург и пригороды - Част 01
110. Заглавие: Санкт-Петербург и пригороды / Санкт Петербург и предградията му
       Част (епизод): Санкт-Петербург и пригороды - Част 02
111. Заглавие: Скрижали царя Соломона / Скрижалите на цар Соломон (2004)
       Част (епизод): Скрижали царя Соломона
112. Заглавие: Эзотерика Камбоджи и Вьетнама / Езотериката на Камбоджа и Виетнам (2005
       Част (епизод): Эзотерика Камбоджи и Вьетнама
113. Заглавие: Эзотерика Непала. Сто восемь мест силы долины Катманду / Езотериката на Непал. Сто и осем места на силата в долината Катманду (2005)
       Част (епизод): Эзотерика Непала. Сто восемь мест силы долины Катманду
114. Заглавие: Эзотерический Тибет / Езотеричния Тибет (2005)
       Част (епизод): Эзотерический Тибет - Восхождение на Кайлаш. Пещерные города Шамбалы
115. Заглавие: Этруски - тайна славянской цивилизации / Етруските - тайната на славянската цивилизация (2003)
       Част (епизод): Этруски - тайна славянской цивилизации