Преведени филми от instinct :

1. Заглавие: Consuming Kids: The Commercialization of Childhood / Деца консуматори: Комерсиализацията на детството (2008)
       Част (епизод): Consuming Kids: The Commercialization of Childhood
2. Заглавие: David Icke - Beyond the Cutting Edge (2008)
       Част (епизод): David Icke - Beyond the Cutting Edge - Part 01
3. Заглавие: David Icke - Beyond the Cutting Edge (2008)
       Част (епизод): David Icke - Beyond the Cutting Edge - Part 02
4. Заглавие: David Icke - Beyond the Cutting Edge (2008)
       Част (епизод): David Icke - Beyond the Cutting Edge - Part 03
5. Заглавие: David Icke - Origins and Symbolism of the EU / Дейвид Айк - Произход и символизъм на Европейския съюз (2009)
       Част (епизод): Origins and Symbolism of the EU
6. Заглавие: David Icke - Was He Right / Дейвид Айк - беше ли прав? (2006)
       Част (епизод): David Icke - Was He Right
7. Заглавие: David versus Monsanto / Давид срещу Монсанто (2009)
       Част (епизод): David versus Monsanto
8. Заглавие: Full Signal / Сигнал докрай (2010)
       Част (епизод): Full Signal
9. Заглавие: Hungry for Change (2012)
       Част (епизод): Hungry for Change
10. Заглавие: Patent for a Pig / Патент върху прасе (2006)
       Част (епизод): Patent for a Pig
11. Заглавие: The Disappearing Male / Изчезващият мъж (2008)
       Част (епизод): The Disappearing Male
12. Заглавие: Unnatural Selection / Неестествен подбор(2004)
       Част (епизод): Unnatural Selection