Преведени филми от jejo :

1. Заглавие: Le vie dei farmaci / Пътищата на лекарствата (2007)
       Част (епизод): Le vie dei farmaci
2. Заглавие: Videocracy / Видеокрация (2009)
       Част (епизод): Videocracy