Преведени филми от jorkofmi :

1. Заглавие: BBC Horizon - The Trouble with Space Junk / Проблемът с космическия боклук (2015)
       Част (епизод): The Trouble with Space Junk
2. Заглавие: Strip the Cosmos / Космосът на показ (2014)
       Част (епизод): Episode 01 - Black Holes