Преведени филми от kastadiva :

1. Заглавие: Зов бездны / Зовът на бездната (2009)
       Част (епизод): Зов бездны
2. Заглавие: Плесен (2008)
       Част (епизод): Плесен
3. Заглавие: Теория невероятности / Теория на невероятността
       Част (епизод): Епизод 06 - Потусторонний мир