Преведени филми от killerss :

1. Заглавие: 1 (2013)
       Част (епизод): 1