Преведени филми от kmat :

1. Заглавие: Правда о Курск / Истината за "Курск" (2005)
       Част (епизод): Правда о Курск - Част 01
2. Заглавие: Правда о Курск / Истината за "Курск" (2005)
       Част (епизод): Правда о Курск - Част 02