Преведени филми от kveldulf :

1. Заглавие: BBC - Life (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - Insects
2. Заглавие: BBC - Life (2009)
       Част (епизод): Episode 07 - Hunters and Hunted
3. Заглавие: BBC - Life (2009)
       Част (епизод): Episode 09 - Plants
4. Заглавие: Trials of Life / Изпитанията на живота (1990)
       Част (епизод): Episode 02 - Growing Up
5. Заглавие: Trials of Life / Изпитанията на живота (1990)
       Част (епизод): Episode 03 - Finding Food
6. Заглавие: Wildlife on Two
       Част (епизод): Pussies Galore