Преведени филми от lefter :

1. Заглавие: Charles Lindbergh - The Lone Eagle
       Част (епизод): Charles Lindbergh - The Lone Eagle