Преведени филми от lizardman :

1. Заглавие: Frontline: A Class Divided
       Част (епизод): Frontline: A Class Divided
2. Заглавие: Miracle in orbit / Чудото в орбита (2000)
       Част (епизод): HORIZON: Miracle in Orbit