Преведени филми от luyra :

1. Заглавие: BBC Time / Време (2006)
       Част (епизод): Episode 01 - Daytime
2. Заглавие: BBC Time / Време (2006)
       Част (епизод): Episode 02 - Lifetime
3. Заглавие: BBC Time / Време (2006)
       Част (епизод): Episode 03 - Earth Time
4. Заглавие: BBC Time / Време (2006)
       Част (епизод): Episode 04 - Cosmic Time
5. Заглавие: The Incredible Human Journey / Невероятното човешко пътешествие (2009)
       Част (епизод): Еpisode 01 - Out of Africa
6. Заглавие: The Incredible Human Journey / Невероятното човешко пътешествие (2009)
       Част (епизод): Еpisode 02 - Asia
7. Заглавие: The Incredible Human Journey / Невероятното човешко пътешествие (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - Europe
8. Заглавие: The Incredible Human Journey / Невероятното човешко пътешествие (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - Australia
9. Заглавие: The Incredible Human Journey / Невероятното човешко пътешествие (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - The Americas