Преведени филми от machina :

1. Заглавие: The Fourth World War / Четвъртата световна война (2003)
       Част (епизод): The Fourth World War