Преведени филми от membership :

1. Заглавие: Aliens on the Moon - The Truth Exposed (2014)
       Част (епизод): Aliens on the Moon - The Truth Exposed
2. Заглавие: Aliens: Are We Alone? / Сами ли сме във вселената? (2013)
       Част (епизод): Aliens: Are We Alone?
3. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 01: The Alien Hunters
4. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 02: Forged by the Gods
5. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 03: The Mystery of Rudloe Manor
6. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 04: The Alien Architects
7. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 05: The Pharaoh's Curse
8. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 06: The Science Wars
9. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 07: City of the Gods
10. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 08: The Alien Frequency
11. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 09: The Majestic Twelve
12. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 10: The Akashic Record
13. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 11: Voices of the Gods
14. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 12: The Animal Agenda
15. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 13: The Replicants
16. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 14: A Spaceship Made of Stone
17. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 15: The Alien Disks
18. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 16: Return to Gobekli Tepe
19. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 01: Aliens B.C.
20. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 02: NASAs Secret Agenda
21. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 03: Aliens and Robots
22. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 04: Dark Forces
23. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 05: Alien Evolution
24. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 06: The Other Earth
25. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 07: Creatures of the Deep
26. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 08: Circles from the Sky
27. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 09: Alien Wars
28. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 10: The Forbidden Zones
29. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 01: Pyramids of Antarctica
30. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 02: Destination Mars
31. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 03: The Next Humans
32. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 04: The New Evidence
33. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 05: The Visionaries
34. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 06: Decoding the Cosmic Egg
35. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 07: The Wisdom Keepers
36. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 08: The Mysterious Nine
37. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 09: The Hidden Empire
38. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 10: The Prototypes
39. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 11: Space Station Moon
40. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 12: Russias Secret Files
41. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 13: Beyond Roswell
42. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 14: The Returned
43. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 15: Shiva the Destroyer
44. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 14: The Alien Phenomenon
45. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 15: Return to Mars
46. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 02: Da Vincis Forbidden Codes
47. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 03: The Alien Protocols
48. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 04: Earths Black Holes
49. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 06: Area 52
50. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 07: Earth Station Egypt
51. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 08: Island of the Giants
52. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 09: The Taken
53. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 10: The Sentinels
54. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 11: Russia Declassified
55. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 12: They Came from the Sky
56. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 13: The Artificial Human
57. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 15: The Alien Mountain
58. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 16: The Alien Brain
59. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 17: The Secrets of Stonehenge
60. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 18: Food of the Gods
61. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 19: Human Hieroglyphs
62. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 20: The Storming of Area 51
63. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 21: Countdown to Disclosure
64. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 22: Secrets of the Exoplanets
65. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 01: Return to Antarctica
66. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 02: The Badlands Guardian
67. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 03: Element 115
68. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 04: The Star Gods of Sirius
69. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 05: They Came from the Sea
70. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 06: Secrets of the Maya
71. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 07: The Druid Connection
72. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 08: The Reptilian Agenda
73. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 09: The Alien Infection
74. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 10: Project Hybrid
75. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 11: The Trans-Dimensionals
76. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 12: Islands of Fire
77. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 13: The Constellation Code
78. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 14: The Nuclear Agenda
79. Заглавие: Ancient Aliens - season 15 / Извънземни в древността - сезон 15 (2020)
       Част (епизод): Episode 03: Destination Chile
80. Заглавие: Ancient Aliens - season 15 / Извънземни в древността - сезон 15 (2020)
       Част (епизод): Episode 04: The Real Men in Black
81. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 09 - Aliens and Forbidden Islands
82. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 07 - Emperors, Kings and Pharaohs
83. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 08 - Mysterious Relics
84. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 1 - Aliens and Stargates
85. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 2 - Aliens in America
86. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 3 - The Star Children
87. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 4 - Treasures of the Gods
88. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 5 - Aliens and the Red Planet
89. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 6 - The Shamans
90. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 7 - Aliens and Insects
91. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 8 - Alien Breeders
92. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 01 - Alien Transports
93. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 02 - Mysterious Structures
94. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 03 - Mysterious Devices
95. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 04 - Faces of the Gods
96. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 05 - The Reptilians
97. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 06 - The Tesla Experiment
98. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 07 - The God Particle
99. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 08 - Alien Encounters
100. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 09 - Aliens and Superheroes
101. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 01 - Forbidden Caves
102. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 02 - Mysteries of the Sphinx
103. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 03 - Aliens Among Us
104. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 04 - The Genius Factor
105. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 05 - Secrets of the Mummies
106. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 06 - Alien Resurrections
107. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 07 - Alien Messages
108. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 08 - The Great Flood
109. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 09 - Aliens and the Civil War
110. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 10 - Hidden Pyramids
111. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 11 - The Vanishings
112. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 12 - The Alien Agenda
113. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 01: Survival
114. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 02: Age of Empire
115. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 03: The Word and the Sword
116. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 04: Into the Light
117. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 05: Age of Plunder
118. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 06: Revolution
119. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 07: Age of Industry
120. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 08: Age of Extremes
121. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 1 - Presidential Encounters
122. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 2 - Underground Bases
123. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 3 - Alien Technology
124. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 4 - Crashes and Cover-ups
125. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 5 - American Hotspots
126. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 6 - Space Weapons
127. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 7 - Unfriendly Skies
128. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 8 - Shadow Government
129. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 1 - UFOs at War
130. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 2 - Underwater UFOs
131. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 3 - Men in Black
132. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 4 - Far Side of the Moon
133. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 5 - Star People
134. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 6 - Hunted by UFOs
135. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 7 - UFOs Over Texas
136. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 8 - The Smoking Gun
137. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 9 - Cops vs. UFOs
138. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 10 - Captured Aliens
139. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 11 - Extreme Close Encounters
140. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 12 - UFO Superpowers
141. Заглавие: History of the World in Two Hours / История на света в 2 часа (2011)
       Част (епизод): History of the World in Two Hours
142. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Pilot episode
143. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 101
144. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 102
145. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 103
146. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 104
147. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 105
148. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 106
149. Заглавие: The Phenomenon / Феноменът (2020)
       Част (епизод): The Phenomenon
150. Заглавие: The Pyramid Code / Кодът на пирамидите (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - High Level Technology
151. Заглавие: The Pyramid Code / Кодът на пирамидите (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - Sacred Cosmology
152. Заглавие: The Pyramid Code / Кодът на пирамидите (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - The Empowered Human
153. Заглавие: The Pyramid Code / Кодът на пирамидите (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - A New Chronology
154. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 01: Evil Places
155. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 02: Mysterious Structures
156. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 03: Strange Creatures
157. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 04: Unnatural Nature
158. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 05: Bizarre Rituals
159. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 06: Life Beyond Death
160. Заглавие: Unacknowledged / Непризнатото (2017)
       Част (епизод): Unacknowledged