Преведени филми от membership :

1. Заглавие: Aliens on the Moon - The Truth Exposed (2014)
       Част (епизод): Aliens on the Moon - The Truth Exposed
2. Заглавие: Aliens: Are We Alone? / Сами ли сме във вселената? (2013)
       Част (епизод): Aliens: Are We Alone?
3. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 01: The Alien Hunters
4. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 02: Forged by the Gods
5. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 03: The Mystery of Rudloe Manor
6. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 04: The Alien Architects
7. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 05: The Pharaoh's Curse
8. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 06: The Science Wars
9. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 07: City of the Gods
10. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 08: The Alien Frequency
11. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 09: The Majestic Twelve
12. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 10: The Akashic Record
13. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 11: Voices of the Gods
14. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 12: The Animal Agenda
15. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 13: The Replicants
16. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 14: A Spaceship Made of Stone
17. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 15: The Alien Disks
18. Заглавие: Ancient Alieans - season 12 / Извънземни в древността - сезон 12 (2017)
       Част (епизод): Episode 16: Return to Gobekli Tepe
19. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 01: Aliens B.C.
20. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 02: NASAs Secret Agenda
21. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 03: Aliens and Robots
22. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 04: Dark Forces
23. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 05: Alien Evolution
24. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 06: The Other Earth
25. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 07: Creatures of the Deep
26. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 08: Circles from the Sky
27. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 09: Alien Wars
28. Заглавие: Ancient Aliens - season 10 / Древните извънземни - сезон 10 (2015)
       Част (епизод): Episode 10: The Forbidden Zones
29. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 01: Pyramids of Antarctica
30. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 02: Destination Mars
31. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 03: The Next Humans
32. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 04: The New Evidence
33. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 05: The Visionaries
34. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 06: Decoding the Cosmic Egg
35. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 07: The Wisdom Keepers
36. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 08: The Mysterious Nine
37. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 09: The Hidden Empire
38. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 10: The Prototypes
39. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 11: Space Station Moon
40. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 12: Russias Secret Files
41. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 13: Beyond Roswell
42. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 14: The Returned
43. Заглавие: Ancient Aliens - season 11 / Извънземни в древността - сезон 11 (2016)
       Част (епизод): Episode 15: Shiva the Destroyer
44. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 14: The Alien Phenomenon
45. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 15: Return to Mars
46. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 02: Da Vincis Forbidden Codes
47. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 03: The Alien Protocols
48. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 04: Earths Black Holes
49. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 06: Area 52
50. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 07: Earth Station Egypt
51. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 08: Island of the Giants
52. Заглавие: Ancient Aliens - season 13 / Извънземни в древността- сезон 13 (2018)
       Част (епизод): Episode 13: The Artificial Human
53. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 15: The Alien Mountain
54. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 16: The Alien Brain
55. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 17: The Secrets of Stonehenge
56. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 18: Food of the Gods
57. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 19: Human Hieroglyphs
58. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 20: The Storming of Area 51
59. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 21: Countdown to Disclosure
60. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 22: Secrets of the Exoplanets
61. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 01: Return to Antarctica
62. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 02: The Badlands Guardian
63. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 03: Element 115
64. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 04: The Star Gods of Sirius
65. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 05: They Came from the Sea
66. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 06: Secrets of the Maya
67. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 07: The Druid Connection
68. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 08: The Reptilian Agenda
69. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 09: The Alien Infection
70. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 10: Project Hybrid
71. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 11: The Trans-Dimensionals
72. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 12: Islands of Fire
73. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 13: The Constellation Code
74. Заглавие: Ancient Aliens - season 14 / Извънземни в древността - сезон 14 (2019)
       Част (епизод): Episode 14: The Nuclear Agenda
75. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 09 - Aliens and Forbidden Islands
76. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 07 - Emperors, Kings and Pharaohs
77. Заглавие: Ancient Aliens - Season 6 / Извънземни в древността - Сезон 6 (2013)
       Част (епизод): Episode 08 - Mysterious Relics
78. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 1 - Aliens and Stargates
79. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 2 - Aliens in America
80. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 3 - The Star Children
81. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 4 - Treasures of the Gods
82. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 5 - Aliens and the Red Planet
83. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 6 - The Shamans
84. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 7 - Aliens and Insects
85. Заглавие: Ancient Aliens - Season 7 / Извънземни в древността - Сезон 7 (2014)
       Част (епизод): Episode 8 - Alien Breeders
86. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 01 - Alien Transports
87. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 02 - Mysterious Structures
88. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 03 - Mysterious Devices
89. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 04 - Faces of the Gods
90. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 05 - The Reptilians
91. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 06 - The Tesla Experiment
92. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 07 - The God Particle
93. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 08 - Alien Encounters
94. Заглавие: Ancient Aliens - Season 8 / Извънземни в древността - Сезон 8 (2014)
       Част (епизод): Episode 09 - Aliens and Superheroes
95. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 01 - Forbidden Caves
96. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 02 - Mysteries of the Sphinx
97. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 03 - Aliens Among Us
98. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 04 - The Genius Factor
99. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 05 - Secrets of the Mummies
100. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 06 - Alien Resurrections
101. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 07 - Alien Messages
102. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 08 - The Great Flood
103. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 09 - Aliens and the Civil War
104. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 10 - Hidden Pyramids
105. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 11 - The Vanishings
106. Заглавие: Ancient Aliens - Season 9 / Извънземни в древността - Сезон 9 (2014)
       Част (епизод): Episode 12 - The Alien Agenda
107. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 01: Survival
108. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 02: Age of Empire
109. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 03: The Word and the Sword
110. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 04: Into the Light
111. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 05: Age of Plunder
112. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 06: Revolution
113. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 07: Age of Industry
114. Заглавие: Andrew Marrs History of the World
       Част (епизод): Episode 08: Age of Extremes
115. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 1 - Presidential Encounters
116. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 2 - Underground Bases
117. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 3 - Alien Technology
118. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 4 - Crashes and Cover-ups
119. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 5 - American Hotspots
120. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 6 - Space Weapons
121. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 7 - Unfriendly Skies
122. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 1: Епизод 8 - Shadow Government
123. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 1 - UFOs at War
124. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 2 - Underwater UFOs
125. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 3 - Men in Black
126. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 4 - Far Side of the Moon
127. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 5 - Star People
128. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 6 - Hunted by UFOs
129. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 7 - UFOs Over Texas
130. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 8 - The Smoking Gun
131. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 9 - Cops vs. UFOs
132. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 10 - Captured Aliens
133. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 11 - Extreme Close Encounters
134. Заглавие: Hangar 1 - The UFO Files / Хангар 1 - НЛО досиета (2014 - 2015)
       Част (епизод): Сезон 2: Епизод 12 - UFO Superpowers
135. Заглавие: History of the World in Two Hours / История на света в 2 часа (2011)
       Част (епизод): History of the World in Two Hours
136. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Pilot episode
137. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 101
138. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 102
139. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 103
140. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 104
141. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 105
142. Заглавие: Nasas Unexplained Files / Необяснените случаи на НАСА (2014)
       Част (епизод): Episode 106
143. Заглавие: The Phenomenon / Феноменът (2020)
       Част (епизод): The Phenomenon
144. Заглавие: The Pyramid Code / Кодът на пирамидите (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - High Level Technology
145. Заглавие: The Pyramid Code / Кодът на пирамидите (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - Sacred Cosmology
146. Заглавие: The Pyramid Code / Кодът на пирамидите (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - The Empowered Human
147. Заглавие: The Pyramid Code / Кодът на пирамидите (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - A New Chronology
148. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 01: Evil Places
149. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 02: Mysterious Structures
150. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 03: Strange Creatures
151. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 04: Unnatural Nature
152. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 05: Bizarre Rituals
153. Заглавие: The UnXplained - season 1 / Необяснено - сезон 1 (2019)
       Част (епизод): Episode 06: Life Beyond Death
154. Заглавие: Unacknowledged / Непризнатото (2017)
       Част (епизод): Unacknowledged