Преведени филми от miroslav93 :

1. Заглавие: Facebook Follies (2011)
       Част (епизод): Facebook Follies
2. Заглавие: Superheroes / Супергерои (2011)
       Част (епизод): Superheroes
3. Заглавие: The End of God?: A Horizon Guide to Science and Religion / Краят на Бог: Пътеводител към науката и религията (2010)
       Част (епизод): BBC Horizon - The End of God?