Преведени филми от newage :

1. Заглавие: Down to Earth / До Земята (2017)
       Част (епизод): Down to Earth
2. Заглавие: Fantastic Fungi / Фантастични гъби (2019)
       Част (епизод): Fantastic Fungi
3. Заглавие: In Utero / В утробата (2015)
       Част (епизод): In Utero
4. Заглавие: Orgasmic Birth - The Best Kept Secret (2008)
       Част (епизод): Orgasmic Birth - The Best Kept Secret
5. Заглавие: Piecing It All Together
       Част (епизод): Episode 01 - The Biology of Perception (Bruce Lipton)
6. Заглавие: Psychedelica / Психеделика (2018)
       Част (епизод): Episode 01: Psychedelics and Consciousness
7. Заглавие: Psychedelica / Психеделика (2018)
       Част (епизод): Episode 02: Shamanic Root
8. Заглавие: Psychedelica / Психеделика (2018)
       Част (епизод): Episode 03: Ayahuasca Journey into Infinity
9. Заглавие: Samadhi Movie - Part 1 - Maya the Illusion of the Self (2017)
       Част (епизод): Samadhi - Maya the Illusion of the Self
10. Заглавие: Terence McKenna - Sacred Plants as Guides / Свещените растения като водачи ()
       Част (епизод): Част 1
11. Заглавие: Terence McKenna - Sacred Plants as Guides / Свещените растения като водачи ()
       Част (епизод): Част 2
12. Заглавие: Terence McKenna - Sacred Plants as Guides / Свещените растения като водачи ()
       Част (епизод): Част 3
13. Заглавие: The Indigo Evolution
       Част (епизод): The Indigo Evolution
14. Заглавие: Thrive 2 - This is What it Takes (2020)
       Част (епизод): Thrive 2 - This is What It Takes
15. Заглавие: What Babies Want / Какво желаят бебетата (2004)
       Част (епизод): What Babies Want