Преведени филми от newage :

1. Заглавие: In Utero / В утробата (2015)
       Част (епизод): In Utero
2. Заглавие: Orgasmic Birth - The Best Kept Secret (2008)
       Част (епизод): Orgasmic Birth - The Best Kept Secret
3. Заглавие: Piecing It All Together
       Част (епизод): Episode 01 - The Biology of Perception (Bruce Lipton)
4. Заглавие: Samadhi Movie - Part 1 - Maya the Illusion of the Self (2017)
       Част (епизод): Samadhi - Maya the Illusion of the Self
5. Заглавие: The Indigo Evolution
       Част (епизод): The Indigo Evolution
6. Заглавие: What Babies Want / Какво желаят бебетата (2004)
       Част (епизод): What Babies Want