Преведени филми от nikra :

1. Заглавие: 95 Worlds and Counting / 95-те свята на Слънчевата система (2000)
       Част (епизод): 95 Worlds and Counting
2. Заглавие: Last Flight Of The Space Shuttle / Последният полет на космическата совалка (2011)
       Част (епизод): Last Flight Of The Space Shuttle
3. Заглавие: Life After People - Season 02 / Животът след хората - Сезон 02 (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Wrath of God
4. Заглавие: Life After People - Season 02 / Животът след хората - Сезон 02 (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Toxic Revenge
5. Заглавие: Life After People - Season 02 / Животът след хората - Сезон 02 (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - Crypt of Civilization
6. Заглавие: Life After People - Season 02 / Животът след хората - Сезон 02 (2010)
       Част (епизод): Episode 04 - Last Supper
7. Заглавие: Life After People - Season 02 / Животът след хората - Сезон 02 (2010)
       Част (епизод): Episode 05 - Home Wrecked Homes
8. Заглавие: Life After People - Season 02 / Животът след хората - Сезон 02 (2010)
       Част (епизод): Episode 06 - Holiday Hell
9. Заглавие: Life After People - Season 02 / Животът след хората - Сезон 02 (2010)
       Част (епизод): Episode 09 - Depths Of Destruction
10. Заглавие: Life After People - Season 02 / Животът след хората - Сезон 02 (2010)
       Част (епизод): Episode 10 - Take Me To Your Leader
11. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 09 - The Road to Nowhere
12. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 10 - Waters of Death
13. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 01 - The Bodies Left Behind
14. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - Outbreak
15. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 03 - The Capital Threat
16. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 04 - Heavy Metal
17. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 05 - The Invaders
18. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - Bound and Buried
19. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 07 - Sin City Meltdown
20. Заглавие: Life After People / Животът след хората - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 08 - Armed & Defenseless
21. Заглавие: Naked science
       Част (епизод): Episode 01 - What's Sexy
22. Заглавие: Naked science
       Част (епизод): Episode 02 - Pyramids
23. Заглавие: Secrets Of The First Emperor / Тайните на първия император
       Част (епизод): Secrets Of The First Emperor
24. Заглавие: Secrets of the Sexes / Тайните на половете (2005)
       Част (епизод): Еpisode 01 - Brainsex
25. Заглавие: Secrets of the Sexes / Тайните на половете (2005)
       Част (епизод): Еpisode 02 - Attraction
26. Заглавие: Secrets of the Sexes / Тайните на половете (2005)
       Част (епизод): Еpisode 03 - Love
27. Заглавие: Seven Wonders of the Industrial World / Седем чудеса на индустриалния свят (2003)
       Част (епизод): Episode 02 - The 'Great Eastern'
28. Заглавие: Seven Wonders of the Industrial World / Седем чудеса на индустриалния свят (2003)
       Част (епизод): Episode 05 - The Brooklyn Bridge
29. Заглавие: Son of God / Исус - истинската история
       Част (епизод): Episode 01 - The Early Years
30. Заглавие: State of the Planet / Състоянието на планетата
       Част (епизод): Episode 02 - Why is There a Crisis?
31. Заглавие: State of the Planet / Състоянието на планетата
       Част (епизод): Episode 03 - The Future of Life
32. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 02 - Namib Africa
33. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 06 - Bhutan
34. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 19 - Tasmania
35. Заглавие: The Living Edens
       Част (епизод): Episode 23 - Arctic Oasis
36. Заглавие: The World at War / Световната война (1973)
       Част (епизод): Episode 04 - Alone (May 1940-May 1941)
37. Заглавие: The World at War / Световната война (1973)
       Част (епизод): Episode 12 - Whirlwind - Bombing Germany (Sep 1939-Apr 1944)
38. Заглавие: Time Machine / Машина на времето (2004)
       Част (епизод): Episode 01 - The World Shaped by Time
39. Заглавие: Time Machine / Машина на времето (2004)
       Част (епизод): Episode 02 - Life - The Race Against Time
40. Заглавие: Time Machine / Машина на времето (2004)
       Част (епизод): Episode 03 - Masters of Time
41. Заглавие: Wild Weather / Дивото време (2002)
       Част (епизод): Episode 04 - Heat