Преведени филми от nuclea- :

1. Заглавие: 97% Owned / Защо парите управляват света? (2012)
       Част (епизод): 97% Owned
2. Заглавие: Google and the World Brain (2013)
       Част (епизод): Google and the World Brain
3. Заглавие: Terms and Conditions May Apply (2013)
       Част (епизод): Terms and Conditions May Apply