Преведени филми от oddett :

1. Заглавие: Before and After Stonewall / Преди и След "Стоунуол"
       Част (епизод): Episode 01 - Before Stonewall
2. Заглавие: Before and After Stonewall / Преди и След "Стоунуол"
       Част (епизод): Episode 02 - After Stonewall
3. Заглавие: Empires The Greeks / Империята на Гърците (1999)
       Част (епизод): Empires The Greeks - Part 01
4. Заглавие: Empires The Greeks / Империята на Гърците (1999)
       Част (епизод): Empires The Greeks - Part 02
5. Заглавие: LSD - The beyond within
       Част (епизод): LSD - The Beyond Within - Part 01
6. Заглавие: LSD - The beyond within
       Част (епизод): LSD - The Beyond Within - Part 02
7. Заглавие: The Bible Code / Библейският шифър (2003)
       Част (епизод): The Bible Code
8. Заглавие: The Celluloid Closet / Обратната страна на киното (1995)
       Част (епизод): The Celluloid Closet
9. Заглавие: The Hunt for an AIDS Vaccine
       Част (епизод): HORIZON: The Hunt for an AIDS Vaccine
10. Заглавие: This Film Is Not Yet Rated (2006)
       Част (епизод): This Film Is Not Yet Rated