Преведени филми от pUki4e :

1. Заглавие: Ancient Aliens - Season 1 / Извънземни в древността - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 02 - The Visitors
2. Заглавие: Secrets of Body Language / Тайните на езика на тялото (2008)
       Част (епизод): History Channel – Secrets of Body Language
3. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Is There Life After Death?
4. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Are There More Than Three Dimensions?
5. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 05 - Is There a Sixth Sense?
6. Заглавие: Through the Wormhole - Season 2 (2011)
       Част (епизод): Episode 09 - What Do Aliens Look Like?
7. Заглавие: Through the Wormhole - Season 3 (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - Will We Survive First Contact?
8. Заглавие: Through the Wormhole - Season 3 (2012)
       Част (епизод): Episode 06 - Can We Resurrect the Dead?