Преведени филми от pessinger :

1. Заглавие: North Korea A Day In The Life
       Част (епизод): North Korea - A Day In The Life
2. Заглавие: The Private Life of a Masterpiece - Vol.4 Masterpieces 1851-1900 / Личният живот на един шедьовър (2004)
       Част (епизод): Episode 03 - The Scream