Преведени филми от phantom :

1. Заглавие: Alien Autopsy: Fact оr Fiction? / Аутопсия на извънземни: Факт или измислица? (1995)
       Част (епизод): Alien Autopsy Fact Or Fiction