Преведени филми от piton4eto :

1. Заглавие: Alaska: Spirit of the Wild / Аляска: Духа на дивото (1997)
       Част (епизод): IMAX: Alaska: Spirit of the Wild
2. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 01 - Winning Design
3. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 02 - Insect Hunters
4. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 03 - Plant Predators
5. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 04 - Chisellers
6. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 05 - Meat Eaters
7. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 06 - Opportunists
8. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 07 - Return to the Water
9. Заглавие: The Life of Mammals/ Животът на бозайниците (2002)
       Част (епизод): Episode 08 - Life in the Trees