Преведени филми от poponkof :

1. Заглавие: Ancient Aliens - Season 1 / Извънземни в древността - Сезон 1 (2009)
       Част (епизод): Episode 00 - Chariots Gods and Beyond
2. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 05 - Aliens and the Third Reich
3. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 06 - Alien Tech
4. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 07 - Angels and Aliens
5. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 08 - Unexplained Structures
6. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 09 - Alien Devastations
7. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 10 - Alien Contacts
8. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Mysterious Places
9. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Gods and Aliens
10. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 03 - Underwater Worlds
11. Заглавие: Ancient Aliens - Season 2 / Извънземни в древността - Сезон 2 (2010)
       Част (епизод): Episode 04 - Underground Aliens
12. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Aliens and the Old West
13. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Aliens and Monsters
14. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - Aliens and Sacred Places
15. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Aliens and Temples of Gold
16. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 05 - Aliens and Mysterious Rituals
17. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 06 - Aliens and Ancient Engineers
18. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 07 - Aliens, Plagues and Epidemics
19. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 08 - Aliens and Lost Worlds
20. Заглавие: The Revelation of the Pyramids / Разбулването на пирамидите (2010)
       Част (епизод): The Revelation of the Pyramids