Преведени филми от redheart :

1. Заглавие: Are We Still Evolving / Eволюират ли все още хората? (2011)
       Част (епизод): Horizon: Are We Still Evolving
2. Заглавие: BBC - Churchill`s First World War / Първата световна война на Чърчил (2013)
       Част (епизод): BBC - Churchill's First World War
3. Заглавие: BBC - Frankenstein: Birth of a Monster / Франкенщайн: Раждането на едно чудовище (2003)
       Част (епизод): BBC - Frankenstein: Birth of a Monster
4. Заглавие: BBC - In the Footsteps of St Paul / По стъпките на Свети Павел (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - Early Life
5. Заглавие: BBC - In the Footsteps of St Paul / По стъпките на Свети Павел (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - Later Life
6. Заглавие: BBC - The Art of the Vikings / Изкуството на викингите (2013)
       Част (епизод): BBC - The Art of the Vikings
7. Заглавие: BBC - The Code / Кодът (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Numbers
8. Заглавие: BBC - The Code / Кодът (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Shapes
9. Заглавие: BBC - The Code / Кодът (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - Prediction
10. Заглавие: BBC - The First World War From Above / Първата световна война от въздуха (2010)
       Част (епизод): The First World War From Above
11. Заглавие: BBC - The Necessary War / Необходимата война (2014)
       Част (епизод): BBC - The Necessary War
12. Заглавие: BBC - The Richest Songs in the World / Най-богатите песни в света (2013)
       Част (епизод): BBC - The Richest Songs in the World
13. Заглавие: BBC - The Truth about Webcam Girls / Истината за момичетата от еротичния видео чат (2014)
       Част (епизод): The Truth about Webcam Girls
14. Заглавие: BBC - Who`s Afraid of Machiavelli? / Кой се страхува от Макиавели? (2013)
       Част (епизод): BBC - Who's Afraid of Machiavelli?
15. Заглавие: BBC Horizon - The Power of the Placebo (2014) / Силата на плацебо
       Част (епизод): BBC Horizon - The Power of the Placebo
16. Заглавие: BBC Horizon - What Makes Us Human? / Какво ни прави хора? (2013)
       Част (епизод): BBC Horizon - What Makes Us Human?
17. Заглавие: BBC Horizon: Out of Control / Извън контрол (2012)
       Част (епизод): BBC Horizon: Out of Control
18. Заглавие: BBC Natural World - Season 24 (2005-2006)
       Част (епизод): Episode 03 - The Queen of Trees
19. Заглавие: BBC Natural World - Season 27 (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Snow Leopard: Beyond the Myth
20. Заглавие: BBC Natural World - Season 27 (2008)
       Част (епизод): Episode 05 - White Falcon White Wolf
21. Заглавие: BBC Natural World - Season 27 (2008)
       Част (епизод): Episode 16 - A Turtles Guide to the Pacific
22. Заглавие: BBC Natural World - Season 29 (2009-2010)
       Част (епизод): Episode 08 - Birds of Paradise
23. Заглавие: BBC Natural World - Season 31 (2011 - 2012) 1
       Част (епизод): Episode 11 - Zambezi
24. Заглавие: BBC Natural World - Season 32 (2012-2013)
       Част (епизод): Episode 05 - Attenboroughs Ark
25. Заглавие: BBC Natural World - Season 33 (2013)
       Част (епизод): Episode 07 - Meerkats: Secrets of an Animal Superstar
26. Заглавие: BBC Timewatch: The Last Day of World War One / Последният ден от Първата световна война (2008)
       Част (епизод): BBC Timewatch:The Last Day of World War One
27. Заглавие: BBC: How To Grow A Planet / Как да отгледаме планета (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - Life from Light
28. Заглавие: BBC: How To Grow A Planet / Как да отгледаме планета (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - The Power of Flowers
29. Заглавие: BBC: How To Grow A Planet / Как да отгледаме планета (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - The Challenger
30. Заглавие: BBC: Ice Age Giants / Гиганти на Ледената епоха (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - Land of the Sabre-Tooth
31. Заглавие: BBC: Ice Age Giants / Гиганти на Ледената епоха (2013)
       Част (епизод): Episode 02 - Land of the Cave-Bear
32. Заглавие: BBC: Ice Age Giants / Гиганти на Ледената епоха (2013)
       Част (епизод): Episode 03 - Last of the Giants
33. Заглавие: BBC: Isaac Newton - The Last Magician / Исак Нютон: Последният магьосник (2013)
       Част (епизод): BBC: Isaac Newton - The Last Magician
34. Заглавие: BBC: Rise of the Continents / Издигането на континентите (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - Africa
35. Заглавие: BBC: Rise of the Continents / Издигането на континентите (2013)
       Част (епизод): Episode 02 - Australia
36. Заглавие: BBC: Rise of the Continents / Издигането на континентите (2013)
       Част (епизод): Episode 03 - The Americas
37. Заглавие: BBC: Rise of the Continents / Издигането на континентите (2013)
       Част (епизод): Episode 04 - Eurasia
38. Заглавие: BBC: The Secret Life of the Sun / Тайният живот на Слънцето (2013)
       Част (епизод): BBC: The Secret Life of the Sun
39. Заглавие: Churches - How to Read Them / Църкви - как да ги разчитаме (2010)
       Част (епизод): 1. Dark Beginnings
40. Заглавие: Churches - How to Read Them / Църкви - как да ги разчитаме (2010)
       Част (епизод): 2. Medieval Life
41. Заглавие: Churches - How to Read Them / Църкви - как да ги разчитаме (2010)
       Част (епизод): 3. Medieval Death
42. Заглавие: Churches - How to Read Them / Църкви - как да ги разчитаме (2010)
       Част (епизод): 4. Reformation Chaos and Creation
43. Заглавие: Churches - How to Read Them / Църкви - как да ги разчитаме (2010)
       Част (епизод): 5. Restoration and Reason
44. Заглавие: Churches - How to Read Them / Църкви - как да ги разчитаме (2010)
       Част (епизод): 6. The Victorians and After
45. Заглавие: Churchill`s Darkest Decision / Най-мрачното решение на Чърчил (2009)
       Част (епизод): Part 01
46. Заглавие: Churchill`s Darkest Decision / Най-мрачното решение на Чърчил (2009)
       Част (епизод): Part 02
47. Заглавие: Churchill`s Desert War: The Road to El Alamein / Пустинната война на Чърчил: Пътят към Ел Аламейн (2012)
       Част (епизод): Churchill's Desert War: The Road to El Alamein
48. Заглавие: Cold Warriors: Wolves and Buffalo / Войни на студа: Вълци и Бизони (2013)
       Част (епизод): Cold Warriors: Wolves and Buffalo
49. Заглавие: Did Darwin Kill God?/ Уби ли Дарвин Бог?
       Част (епизод): Did Darwin Kill God?
50. Заглавие: Do You See What I See? / Виждате ли това, което и аз? (2011)
       Част (епизод): BBC Horizon: Do You See What I See?
51. Заглавие: Doves and pigeons
       Част (епизод): Doves and Pigeons
52. Заглавие: Edgar Allan Poe - Love Death and Women / Едгар Алън По - Любов, смърт и жени (2010)
       Част (епизод): BBC - Edgar Allan Poe - Love Death and Women
53. Заглавие: Eurasia (2004)
       Част (епизод): Еpisode 01 - Alexander the Great
54. Заглавие: Evolution / Еволюция (2002)
       Част (епизод): Episode 01 - Darwin's Dangerous Idea - Part 01
55. Заглавие: Evolution / Еволюция (2002)
       Част (епизод): Episode 01 - Darwin's Dangerous Idea - Part 02
56. Заглавие: Gladiators Back from the Dead / Гладиатори: завръщане от мъртвите (2010)
       Част (епизод): NG: Gladiators Back from the Dead
57. Заглавие: History Channel - Clash of the Gods / Сблъсъкът на боговете (2009)
       Част (епизод): Episode 06 - Odysseus, Part 1
58. Заглавие: History Channel - Clash of the Gods / Сблъсъкът на боговете (2009)
       Част (епизод): Episode 07 - Odysseus, Part 2
59. Заглавие: History Channel - Clash of the Gods / Сблъсъкът на боговете (2009)
       Част (епизод): Episode 08 - Beowulf
60. Заглавие: History Channel - Clash of the Gods / Сблъсъкът на боговете (2009)
       Част (епизод): Episode 10 - Thor
61. Заглавие: How sex works / Как работи сексът (2012)
       Част (епизод): Part 01 - The First Time
62. Заглавие: How sex works / Как работи сексът (2012)
       Част (епизод): Part 02 - Playing the Field
63. Заглавие: Iceland: Land of Ice and Fire / Исландия: Земя на Лед и Огън (2015)
       Част (епизод): Iceland: Land of Ice and Fire
64. Заглавие: In Orbit: How Satellites Rule Our World / В орбита: как сателитите управлява света ни (2012)
       Част (епизод): BBC - In Orbit: How Satellites Rule Our World
65. Заглавие: Irelands Treasures Uncovered / Ирландските съкровища: разкрити (2016)
       Част (епизод): Irelands Treasures Uncovered
66. Заглавие: Irelands Wild River: The Mighty Shannon / Дивата река на Ирландия - Могъщата Шанън (2015)
       Част (епизод): Irelands Wild River: The Mighty Shannon
67. Заглавие: Legends of the Deep: Deep Sea Sharks / Легенди от дълбините: Дълбоководни акули (2015)
       Част (епизод): Legends of the Deep: Deep Sea Sharks
68. Заглавие: Life in the Snow / Живот в снега (2016)
       Част (епизод): Life in the Snow
69. Заглавие: Lifes Rocky Start / Скалистото начало на живота (2016)
       Част (епизод): Life's Rocky Start
70. Заглавие: Marley / Марли (2012)
       Част (епизод): Marley
71. Заглавие: Martin Clunes: The Lemurs of Madagascar / Лемурите от Мадагаскар с Мартин Клун (2012)
       Част (епизод): Martin Clunes: The Lemurs of Madagascar
72. Заглавие: Naked science
       Част (епизод): Episode 04 - Was Darwin wrong?
73. Заглавие: National Geographic - Vampire Forensics / Вампирски разследвания (2010)
       Част (епизод): Episode 01 - Is It Real Vampires
74. Заглавие: National Geographic - Vampire Forensics / Вампирски разследвания (2010)
       Част (епизод): Episode 02 - Vampires in Venice
75. Заглавие: Nature: The Queen of Trees
       Част (епизод): Nature: The Queen of Trees
76. Заглавие: Nova - Darwins Darkest Hour
       Част (епизод): Nova - Darwins Darkest Hour
77. Заглавие: Orbit: Earths Extraordinary Journey / ОРБИТА: Невероятното пътешествие на Земята (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - July to December
78. Заглавие: Orbit: Earths Extraordinary Journey / ОРБИТА: Невероятното пътешествие на Земята (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - January to March
79. Заглавие: Orbit: Earths Extraordinary Journey / ОРБИТА: Невероятното пътешествие на Земята (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - March to June
80. Заглавие: Origins of Us (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Bones
81. Заглавие: Origins of Us (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Guts
82. Заглавие: Origins of Us (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - Brains
83. Заглавие: PBS - Secrets of the Dead: Caveman Cold Case / Тайните на мъртвите - Судено досие: Пещерен човек (2013)
       Част (епизод): PBS - Secrets of the Dead: Caveman Cold Case
84. Заглавие: PBS - Sky Island / Въздушен остров (2011)
       Част (епизод): PBS - Sky Island
85. Заглавие: PBS - War Letters / Военни писма (2001)
       Част (епизод): PBS - War Letters
86. Заглавие: PBS Nature - Radioactive Wolves (2011)
       Част (епизод): Radioactive Wolves
87. Заглавие: PBS Nature - Wild Balkans / Дивите Балкани
       Част (епизод): PBS Nature - Wild Balkans
88. Заглавие: PBS Nature: Jungle Eagle / Харпия (2011)
       Част (епизод): PBS Nature: Jungle Eagle
89. Заглавие: PBS Nature: Magic of the Snowy Owl / Магията на полярната сова (2012)
       Част (епизод): PBS Nature: Magic of the Snowy Owl
90. Заглавие: PBS Nature: Meet the Coywolf / Запознайте се с койотовия вълк (2014)
       Част (епизод): PBS Nature: Meet the Coywolf
91. Заглавие: PBS Nature: Owl Power / Силата на совите (2015)
       Част (епизод): PBS Nature: Owl Power
92. Заглавие: PBS Nature: The White Lions / Белите лъвове (2012)
       Част (епизод): PBS Nature: The White Lions
93. Заглавие: PBS Nova: Decoding Neanderthals / Неандерталците разгадани (2013)
       Част (епизод): PBS Nova: Decoding Neanderthals
94. Заглавие: PBS Nova: Earth from Space / Земята от космоса (2013)
       Част (епизод): PBS Nova: Earth from Space
95. Заглавие: Planet of the Apemen: Battle for Earth / Планетата на човекоподобните: Битката за Земята (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Homo Erectus
96. Заглавие: Planet of the Apemen: Battle for Earth / Планетата на човекоподобните: Битката за Земята (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Neanderthal
97. Заглавие: Playing God / В ролята на Бог (2012)
       Част (епизод): BBC Horizon - Playing God
98. Заглавие: Richard Hammond`s Journey To The Centre of the Planet / Пътешествие до центъра на планетата с Ричард Хамънд (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - The Centre of the Planet
99. Заглавие: Richard Hammond`s Journey To The Centre of the Planet / Пътешествие до центъра на планетата с Ричард Хамънд (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - The Bottom of the Ocean
100. Заглавие: SBS: Wildest Arctic / Дивата Арктика (2013)
       Част (епизод): Episode 01 - The Arctic Ocean: The Frozen Sea
101. Заглавие: SBS: Wildest Arctic / Дивата Арктика (2013)
       Част (епизод): Episode 02 - Taiga: The Frozen Forests
102. Заглавие: SBS: Wildest Arctic / Дивата Арктика (2013)
       Част (епизод): Episode 03 - Tundra: Desert of Ice
103. Заглавие: SBS: Wildest Arctic / Дивата Арктика (2013)
       Част (епизод): Episode 04 - Iceland: Land of Fire and Ice
104. Заглавие: Sea Rex: Journey to a Prehistoric World / Морски тиранозавър Рекс: Праисторическо пътешествие (2010)
       Част (епизод): Sea Rex: Journey to a Prehistoric World
105. Заглавие: Secrets of our Living Planet / Тайните на живата планета (2012)
       Част (епизод): Part 1 - The Emerald Band
106. Заглавие: Secrets of our Living Planet / Тайните на живата планета (2012)
       Част (епизод): Part 2 - The Secret of the Savannah
107. Заглавие: Secrets of our Living Planet / Тайните на живата планета (2012)
       Част (епизод): Part 3 - The Magical Forest
108. Заглавие: Secrets of our Living Planet / Тайните на живата планета (2012)
       Част (епизод): Part 4 - Waterworlds
109. Заглавие: Snow Babies / Снежни бебета (2013)
       Част (епизод): BBC - Snow Babies
110. Заглавие: Symphony / Симфония (2011)
       Част (епизод): Episode 01 - Genesis and Genius
111. Заглавие: Symphony / Симфония (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Beethoven and beyond
112. Заглавие: Symphony / Симфония (2011)
       Част (епизод): Episode 03 - New Nations and New Worlds
113. Заглавие: Symphony / Симфония (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Revolution and Rebirth
114. Заглавие: Tankies: Tank Heroes of World War II / Танкисти: Танковите герои на Втората световна война (2013)
       Част (епизод): Episode 01
115. Заглавие: Tankies: Tank Heroes of World War II / Танкисти: Танковите герои на Втората световна война (2013)
       Част (епизод): Episode 02
116. Заглавие: Terry Pratchett: Back in Black / Тери Пратчет: Завръщане в черно
       Част (епизод): Terry Pratchett: Back in Black
117. Заглавие: The Core/ Земното ядро (2011)
       Част (епизод): BBC Horizon - The Core
118. Заглавие: The Crusades / Кръстоносните походи (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - Holy War
119. Заглавие: The Crusades / Кръстоносните походи (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - The Clash of Titans
120. Заглавие: The Crusades / Кръстоносните походи (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - Victory and Defeat
121. Заглавие: The Greatest Poem of World War One / Най-великата поема на Първата световна война (2016)
       Част (епизод): The Greatest Poem of World War One
122. Заглавие: The Hunt for Higgs / Лов на Хигс бозон (2012)
       Част (епизод): The Hunt for Higgs: A Horizon Special
123. Заглавие: The Last Stand Of The 300/Последният сблъсък на 300-те
       Част (епизод): The Last Stand of the 300
124. Заглавие: The Magic of Mushrooms / Магията на гъбите (2014)
       Част (епизод): BBC - The Magic of Mushrooms
125. Заглавие: The Most Courageous Raid of WWII / Най-смелият рейд на Втората световна война (2011)
       Част (епизод): BBC The Most Courageous Raid of WWII
126. Заглавие: The Nine Months That Made You / Деветте месеца, които са ви създали (2011)
       Част (епизод): BBC Horizon: The Nine Months That Made You
127. Заглавие: The Science of Sex Appeal / Науката за сексапила (2009)
       Част (епизод): DC: The Science of Sex Appeal
128. Заглавие: The Secret Life of Ice/Тайният живот на леда (2011)
       Част (епизод): BBC - The Secret Life of Ice
129. Заглавие: The Secret Life of Your Bodyclock / Тайният живот на биологичния ви часовник (2009)
       Част (епизод): BBC Horizon - The Secret Life of Your Bodyclock
130. Заглавие: The Secret of Beethovens Fifth Symphony / Тайната на 5-та Симфония от Бетовен (2016)
       Част (епизод): The Secret of Beethovens Fifth Symphony
131. Заглавие: The Sky at Night - season 2013 / Нощното небе - сезон 2013
       Част (епизод): The Sky at Night 2013 - Ep.2: The Sun King
132. Заглавие: The Sky at Night - season 2014 / Нощното небе - сезон 2014
       Част (епизод): The Sky at Night 2014 - Ep.4: How Gravity Shapes the Universe
133. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 13 - Outer Limits
134. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 17 - Life
135. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 18 - The Outer Planets
136. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 16 - The Story of Stuff
137. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 14 - JUICE
138. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 07 - The Great Bear
139. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 08 - Pegasus and Andromeda
140. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 15 - Venus and the Midnight Sun
141. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 09 - Other Solar Systems
142. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 11 - Orion The Hunter
143. Заглавие: The Sky at Night / Нощното небе
       Част (епизод): Episode 12 - Light Echoes
144. Заглавие: The Somme: Secret Tunnel Wars / Сома - Тайната Тунелна Война (2013)
       Част (епизод): The Somme: Secret Tunnel Wars
145. Заглавие: The Worm Hunters / Ловци на червеи (2011)
       Част (епизод): The Worm Hunters
146. Заглавие: Time Beings: Extreme Time Travel Conspiracies / Конспирация: Пътуване във времето (2016)
       Част (епизод): Time Beings: Extreme Time Travel Conspiracies
147. Заглавие: Websex Whats the Harm / Секс в мрежата: каква е вредата (2012)
       Част (епизод): Websex: What`s the Harm?
148. Заглавие: What Darwin Didn`t Know (2009)
       Част (епизод): What Darwin Didn`t Know
149. Заглавие: What Plants Talk About / За какво си говорят растенията (2013)
       Част (епизод): PBS Nature - What Plants Talk About
150. Заглавие: White Falcon White Wolf / Благороден сокол, бял вълк (2008)
       Част (епизод): BBC Natural World: White Falcon White Wolf
151. Заглавие: Why Do We Talk / Защо говорим? (2009)
       Част (епизод): BBC Horizon - Why Do We Talk
152. Заглавие: Wildest Islands - Series 1 / Най-дивите острови - Сезон 1 (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - Zanzibar: Land of Giants
153. Заглавие: Wildest Islands - Series 1 / Най-дивите острови - Сезон 1 (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - Caribbean: The Wild Side of Paradise
154. Заглавие: Wildest Islands - Series 1 / Най-дивите острови - Сезон 1 (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - Galapagos: Darwin`s Eden
155. Заглавие: Wildest Islands - Series 1 / Най-дивите острови - Сезон 1 (2012)
       Част (епизод): Episode 04 - Sri Lanka: Monsoon Island
156. Заглавие: Wildest Islands - Series 1 / Най-дивите острови - Сезон 1 (2012)
       Част (епизод): Episode 05 - Hebrides: Land of Legends
157. Заглавие: WildLife Specials set 2
       Част (епизод): Wolf
158. Заглавие: Witness to Auschwitz / Свидетел на Аушвиц (2012)
       Част (епизод): Witness to Auschwitz
159. Заглавие: Woolly Mammoth: Secrets from the Ice / Вълнист мамут: тайни от леда (2012)
       Част (епизод): Woolly Mammoth: Secrets from the Ice