Преведени филми от sdd :

1. Заглавие: Bigger Than T. Rex / По-голям от Т. Рекс (2014)
       Част (епизод): Bigger Than T. Rex