Преведени филми от stan_bs :

1. Заглавие: The Buddha / Буда (2010)
       Част (епизод): Part I
2. Заглавие: The Buddha / Буда (2010)
       Част (епизод): Part II