Преведени филми от svilqka :

1. Заглавие: Frozen Planet / Замръзнала планета (2011)
       Част (епизод): Episode 04 - Autumn
2. Заглавие: Saved By The Sun / Спасени от Слънцето (2007)
       Част (епизод): PBS - Saved By The Sun