Преведени филми от tipol :

1. Заглавие: Earth - the Power of the Planet / Земята - Силата на планетата (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Volcano
2. Заглавие: Life After People / Животът след края на човечеството (2008)
       Част (епизод): History Channel - Life After People