Преведени филми от troglle :

1. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 16 - Aliens and the Creation of Man
2. Заглавие: Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
       Част (епизод): Episode 12 - Aliens and Deadly Cults