Преведени филми от vortex :

1. Заглавие: BBC Horizon - The Hunt for AI (2012)
       Част (епизод): BBC Horizon - The Hunt for AI
2. Заглавие: The Bible's Buried Secrets (2008)
       Част (епизод): PBS Nova - The Bible's Buried Secrets
3. Заглавие: The Spell of the Poincare Conjecture / Обаянието на хипотезата на Поанкаре (2009)
       Част (епизод): PBS Special - The Spell of the Poincare Conjecture
4. Заглавие: The Story of Maths / Историята на математиката (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - The Language of The Universe
5. Заглавие: The Story of Maths / Историята на математиката (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - The Frontiers of Space
6. Заглавие: Vatican - The Hidden World / Ватикана - Скритият свят (2010)
       Част (епизод): Vatican - The Hidden World