Преведени филми от vute :

1. Заглавие: Lions of the African Night \ Лъвовете на африканската нощ (1987)
       Част (епизод): Lions of the African Night