Преведени филми от whocares :

1. Заглавие: Journey of life / Пътешествието живот
       Част (епизод): Episode 01 - Seas of Life
2. Заглавие: Journey of life / Пътешествието живот
       Част (епизод): Episode 02 - Land Grab
3. Заглавие: Journey of life / Пътешествието живот
       Част (епизод): Episode 03 - Airborne
4. Заглавие: Journey of life / Пътешествието живот
       Част (епизод): Episode 04 - Living Together
5. Заглавие: Journey of life / Пътешествието живот
       Част (епизод): Episode 05 - Human Life
6. Заглавие: The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of fear (2004)
       Част (епизод): Part 1 - Baby It Is Cold Outside
7. Заглавие: The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of fear (2004)
       Част (епизод): Part 2 - The Phantom Victory