Преведени филми от yvetted :

1. Заглавие: Тайна смерти Есенина / Тайната на смъртта на Есенин (2010)
       Част (епизод): Тайна смерти Есенина