В преведените филми   |   Покажи:


Reading Marx`s Capital with David Harvey / Прочит на "Капиталът" на Маркс с Дейвид Харви (2010)
описание
Общество: Reading Marx`s Capital with David Harvey / Прочит на "Капиталът" на Маркс с Дейвид Харви (2010)
downloads movie subtitles
1065
0716
0172
0145
0128
0130
0110
0099
0089
0095
0100
0118
0100
Епизод 1 - Въведение
Епизод 2 - Стоката. Процесът на размяна
Епизод 3 - Парите, или стоковата циркулация     strangenick
Епизод 4 - Превръщането на парите в капитал
Епизод 5 - Производството на абсолютната придадена стойност
Епизод 6 - Работният ден
Епизод 7 - Производството на относителна придадена стойност
Епизод 8 - Машината и едрата индустрия
Епизод 9 - Машината и едрата индустрия - продължение
Епизод 10 - Производството на абсолютната и относителната придадена стойност. Заплатите
Епизод 11 - Общият закон на капиталистическата акумулация
Епизод 12 - Тайната на първоначалната акумулация. Модерната теория на колонизацията
Епизод 13 - Заключение

1